Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Rozumiem

Niedziela, 21/07/2024

Portal dzielnic: Orunia Dolna, Orunia Górna, Lipce, Św. Wojciech, Olszynka, Ujeścisko

menu menu menu menu menu

REKLAMA

REGULAMIN SERWISU MOJAORUNIA.PL

I. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu społecznościowego mojaorunia.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stowrarzyszenie inicjatyw Lokalnych „Orunia” z siedzibą w Gdańsku 80-058, na ul. Smoleńska 5/7, NIP 583-26-69-058 na rzecz użytkowników portalu (dalej zwany Administratorem)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal ma na celu aktywizację życia mieszkańców dzielnicy Gdańsk-Orunia oraz okolic poprzez przekazywanie informacji publicznych oraz stworzenia warunków do rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego przy wykorzystaniu Internetu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Dostęp do Portalu mojaorunia.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2. Użytkownicy Portalu korzystając uprawnieni są do dodawania wpisów pod artykułami oraz do dodawania swoich własnych artykułów.

3. Administrator może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich podstronach od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu mojaorunia.pl

IV. ZASTRZEŻENIE PRAW

1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Administratora

2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Administratora, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika, co innego.

3. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu przez Administratora służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z używaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy ponoszą użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy.

4. Niniejsze zasady korzystania z Portalu nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu.

5. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

2. Użytkownik Portalu publikuje swoje komentarze, opinie oraz wszelkie materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na Portalu.

3. Publikując treści objęte prawem autorskim użytkownik udostępnia je na licencji licencji CC-BY 3.0 (uznanie autorstwa) szczegółowe informacje dotyczące warunków licencji dostępne pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na łamach Portalu przekazów reklamowych.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu.

8. Użytkownik publikując jakiekolwiek treści na Portalu, oświadcza, iż przysługują mu do nich odpowiednie prawa, w szczególności prawa autorskie, a ich publikacja nie naruszy praw osób trzecich.

9. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek treści na Portalu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie ich przez Administratora jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

VI. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów, w takim zakresie, w jakim system Portalu na to pozwala.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator nie dokonuje weryfikuje legalności, prawdziwości, kompletności ani aktualności danych i treści wprowadzanych przez Użytkowników.

VIII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

1. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawniony pracownik Administratora, pełniący funkcję administratora danych osobowych.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
3. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, który zaczyna obowiązywać od momentu jego aktualizacji na stronie.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania treści dodanych przez użytkowników bez podawania przyczyny.


REKLAMA

REKLAMA