Orunia Górna jako osobna dzielnica Gdańska? Taka możliwość coraz bliżej

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2017-05-28 06:26:00

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2019 roku Gdańsk doczeka się kolejnej dzielnicy. Będzie to Orunia Górna, która wydzieli się z Chełmu. O takie rozwiązanie zabiegają radni dzielnicy, a inicjatywę popierają gdańscy radni Platformy Obywatelskiej.

W obecnym podziale administracyjnym tereny Oruni Górnej należą do dzielnicy Chełm. Przynajmniej część mieszkańców Oruni jest z takiego obrotu sprawy niezadowolona i od lat żąda swoistej secesji.

- Pełnię obowiązki radnego już drugą kadencję, i pamiętam, że już kilka lat temu mieszkańcy Oruni Górnej chcieli odłączenia od Chełmu – mówi nam Adam Nieroda, radny PO.

- W dużym skrócie można powiedzieć tak: mieszkańcy Oruni Górnej nie identyfikują się z Chełmem, dzielnicą, która liczy sobie ponad 50 tysięcy ludzi. To zbyt duża dzielnica, która powinna zostać podzielona – wtóruje Zenobia Glac-Ściebura, radna dzielnicy z Chełmu, i mieszkanka Oruni Górnej.

Jeden z argumentów „za podziałem” jest następujący: mieszkańcy Oruni Górnej chcą mieć własną radę dzielnicy, i w ten sposób lepiej decydować o swoim sąsiedztwie.

Obecnie jest tak, że to cały Chełm ma swoją radę dzielnicy. Na 21 radnych zaledwie kilku mieszka na Oruni Górnej. Gros pieniędzy z budżetu rady przeznaczanych jest na działania na terenach, które z Orunią Górną nie mają za wiele wspólnego.

Pod koniec zeszłego roku radni dzielnicy Chełm podjęli uchwałę, w której zdecydowali się na podział swojej dzielnicy. Oczywiście taki wniosek nie ma żadnej mocy prawnej. By Orunia Górna stała się dzielnicą, konieczne są zmiany w lokalnym prawie.

Kilka dni temu został poczyniony tutaj ważny krok. Wniosek radnych dzielnicy trafił pod obrady gdańskiej Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, i został tam pozytywnie przyjęty przez radnych miasta. - Jako klub radnych PO popieramy utworzenie nowej dzielnicy: Oruni Górnej. W mieście byłaby to już 35 dzielnica – mówi Nieroda.

Teraz poparty przez radnych wniosek mieszkańców musi jeszcze zyskać akceptację urzędników, którzy będą go sprawdzać pod kątem formalnym. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli mieszkańców Oruni Górnej, ich wniosek trafi pod obrady Rady Miasta jeszcze w tym roku.

Jednak nowa dzielnica będzie mogła powstać oficjalnie w następnej kadencji, czyli w 2019 roku. Nowa dzielnica liczyłaby sobie kilkanaście tysięcy osób. Linia podziału od Chełmu biegłaby wzdłuż ulicy Małomiejskiej i Świętokrzyskiej.