Jaka ocena dla ZDiZ-u?

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2011-03-21 20:51:00

Pamiętają Państwo spotkanie prezydenta Gdańska z mieszkańcami Oruni, Św. Wojciecha i Lipiec w 2009 roku? My tak. Postanowiliśmy sprawdzić czy urzędnicy także. Zapytaliśmy ZDiZ o realizację ówczesnych postulatów mieszkańców. Oto jakie odpowiedzi uzyskaliśmy.

Pod koniec kwietnia 2009 roku Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, spotkał się w szkole przy ulicy Smoleńskiej z mieszkańcami Oruni, Św. Wojciecha i Lipiec. Włodarzom miasta zadano setki pytań. Złożono również wiele postulatów i zapytań na piśmie.

Wszystkie wnioski zostały oficjalnie zarejestrowane. Trafiły one do odpowiednich służb i departamentów w gdańskim magistracie. Tam miały zostać przygotowane możliwości rozwiązań poszczególnych problemów.

Są postulaty, są deklaracje
I choć zdarzały się dość oryginalne postulaty: „by mieszkańcy nie oddawali moczu przy budynku...", „by samochody ciszej jeździły...”, to wiele wniosków było bardzo konkretnych i dotyczyło spraw, w których urzędnicy naprawdę mogli się wykazać. 

W lipcu 2009 zapytaliśmy urzędników o stan realizacji złożonych dwa miesiące wcześniej propozycji. Odpowiedział nam Dariusz Wołodźko z Biura Prasowego w Gdańsku. Wskazał na przewidziane i nieprzewidziane przez urzędników zadania do realizacji. W ramach tych pierwszych przedstawił kilka punktów: „na lata 2009-2011”.

Dzisiaj zajmujemy się wnioskami mieszkańców, które trafiły wówczas do Zarządu Dróg i Zieleni. Jak w lipcu 2009 roku informował Wołodźko wśród zadań przewidzianych do realizacji w latach 2009-2011 przez tę instytucje znalazły się:
1. ul. Grabowa – remont nawierzchni chodnika i jezdni (2010-2011) / naprawy doraźne w ramach bieżącego utrzymania
2. ul. Junacka – remont nawierzchni jezdni, na odcinku od ulicy Smętnej do ul. Związkowej (2010-2011),
3. ul. Ukośna – wykonanie chodnika (2010-2011),
4. ul. Lipce – budowa chodnika (2010-2011),
5. ul. Po Schodkach – wykonanie oświetlenia ulicznego (2010)

A tak wygląda teraźniejszość
Oto odpowiedzi, które uzyskaliśmy kilka dni temu od Zarządu Dróg i Zieleni. Dwa z pięciu postulatów zostały odłożone w czasie. W trzech pozostałych „coś się dzieje”.

1. ulica Grabowa: „Naprawy doraźne realizowane na bieżąco adekwatnie do potrzeb. W bieżącym roku planowane jest wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni na odcinku od ul. Związkowej (w kierunku linii kolejowej) do końca zabudowy mieszkaniowej.”
2. ulica Junacka: „W bieżącym roku planowane jest wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni przedmiotowej ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Związkową.”
3. ulica Ukośna: „W wykazie zamierzeń remontowych przewidzianych do realizacji w 2011 r. przewidziana jest budowa chodnika na odcinku od linii kolejowej do ul. Trakt Św. Wojciecha.”
4. ulica Lipce: „ZDiZ w Gdańsku wykona chodnik w 2012 r. po zakończeniu budowy Obwodnicy Południowej.”
5. ulica Po Schodkach: „W zakresie budowy oświetlenia ul. Po Schodkach ZDiZ jest w posiadaniu dokumentacji projektowej, jak również pozwolenia na budowę. Jednakże z uwagi na ograniczenie w budżecie środków finansowych przeznaczonych na budowę oświetlenia, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić terminu realizacji niniejszej inwestycji.”

Jaką ocenę wystawilibyście Państwo ZDiZ-owi za realizacje tych pięciu urzędniczych deklaracji z 2009 roku?

Niedługo na naszym portalu zamieścimy artykuły, w których sprawdzimy jak wygląda realizacja postulatów mieszkańców dzielnicy, które po spotkaniu z prezydentem Adamowiczem trafiły do innych miejskich instytucji.