Od września czynsze w górę – będzie sprawiedliwiej?

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2011-03-22 21:16:00

Najprawdopodobniej już we wrześniu wielu mieszkańców lokali komunalnych czeka podwyżka czynszów. „Celem tej operacji nie jest uprzykrzenie życia gdańszczanom, a pomoc tym, którzy nie mają dachu nad głową” – tłumaczy wiceprezydent Lisicki, autor reformy. I przekonuje, że na nowych zapisach najbardziej skorzystają ludzie biedni, a także… właściciele prywatnych mieszkań.

O planowanych przez miasto podwyżkach czynszów komunalnych pisaliśmy na naszym portalu już kilkukrotnie. Ostatni raz – w zeszłym tygodniu, kiedy opisywaliśmy spotkanie z mieszkańcami Oruni, które zorganizowała grupa „Nic o Nas Bez Nas”, będąca przeciwnikami nowych zapisów. Dziś prezentujemy argumenty Macieja Lisickiego, wiceprezydenta miasta, głównego autora reformy. Tak jak poprzednio, na końcu artykułu umieszczamy komentarz drugiej strony sporu, w tym przypadku będzie to głos reprezentantów NoNBN.

Od września czynsze idą w górę
Uchwała o podwyżkach czynszów komunalnych została przegłosowana przez miejskich radnych jeszcze w 2009 roku.  Zmiany miały wejść w życie w 2011 roku. Dziś wiemy, że stanie się tak najprawdopodobniej już we wrześniu.

Według nowych zapisów znika dotychczasowy podział na cztery strefy mieszkaniowe (czynsz wahał się w nich od 4 do prawie 6 złotych za metr kwadratowy). Teraz wszyscy mieszkańcy, bez względu na to, w jakiej dzielnicy zamieszkują, zapłacą taką samą stawkę – 10,2 zł/m2. Chyba że załapią się na ulgi techniczne lub dochodowe (szczegóły znaleźć można w ramce) – wtedy ich opłaty za czynsz mogą zostać zmniejszone, maksymalnie o 60 procent.  

Mimo ulg i dodatków mieszkaniowych (zdaniem NoNBN zapisy uchwały są tak skonstruowane, że wielu mieszkańców z obniżek nie może skorzystać) sporo użytkowników lokali komunalnych i tak już niedługo będzie musiało płacić wyższe opłaty.
Wiceprezydent Lisicki przyznaje, że taki scenariusz dla wielu rodzin jest bardzo prawdopodobny. Ale tłumaczy:

Lokale komunalne muszą być dla biednych
- Celem całej operacji nie jest „danie w kość” ludziom z lokali komunalnych, ale pomoc tym, którzy nie mają gdzie mieszkać. Obecnie w Gdańsku na miejskie mieszkanie czeka około dwóch tysięcy rodzin. Chcę to wyraźnie podkreślić: wprowadzenie tej reformy da nam możliwość zlikwidowania całej tej kolejki.

Aby zrozumieć, skąd bierze się taki optymizm urzędników, ci ostatni odsyłają do zapisów na temat ulg. Przypomnijmy, nie mogą skorzystać z żadnych obniżek te osoby, które nie „łapią się” do limitu metrażowego (1 osoba może mieszkać maksymalnie na 45,5 m2, 2 osoby – 52 m2, 3 osoby – 58,5 m2, 4 osoby – 71,5 m2, 5 osób – 84,5 m2).

W Gdańsku właśnie takich „ponadnormatywnych” mieszkań komunalnych jest w sumie około 4 tysięcy (wszystkich lokali jest ponad 23 tysiące). Ich użytkownicy nie załapią się na ulgi dochodowe od miasta.
- W Gdańsku średni metraż na osobę w mieszkaniach prywatnych wynosi 24 m2, w lokalach komunalnych, gdzie nie ma przekroczenia limitu metrażowego – 16 m2. I to jest logiczne, ponieważ lokale komunalne powinny być przeznaczone dla ludzi biedniejszych. Ale proszę sobie wyobrazić, że w „ponadnormatywnych” mieszkaniach, średni metraż na osobę wzrasta już do 28,4 m2. Więcej niż w mieszkaniach prywatnych, których właściciele płacą wysokie kredyty – mówi Lisicki.

Za mieszkania komunalne płacimy wszyscy

Średni metraż mieszkania w Gdańsku wynosi 58,8 m2, „zwykłego” lokalu komunalnego – 42 m2, „ponadnormatywnego” – 71 m2. W tych ostatnich, według miejskich statystyk, mieszka średnio 2,5 osoby.

- Polskie prawo jest tak skonstruowane, że jeżeli ktoś płaci czynsz, to może tam mieszkać cały czas, później jego dzieci, wnuki, prawnuki, tak długo dopóki budynek będzie stał. I choćby żyła tam jedna osoba na 100 metrach, to nie można wypowiedzieć jej umowy. I to jest sprawiedliwe dla tych wszystkich, którzy czekają na miejskie mieszkania? – pyta wiceprezydent.

I tłumaczy:
- Nie uznaję takiego argumentu, że mieszkanie komunalne jest prawem. Tak samo jak nie ma darmowych posiłków, tak samo nie ma darmowych mieszkań. Za wszystko ktoś musi płacić. A kto płaci za to, że w ogromnym  lokalu komunalnym mieszka jedna czy dwie osoby i ma taki sam czynsz, jak rzeczywiście potrzebujący ludzie? Otóż my wszyscy płacimy: każdy z nas, kto płaci podatki, każdy kto spłaca kredyty.

Zniknie „kolejka po mieszkania”?
Nowe zapisy uderzą więc najbardziej  po kieszeni użytkowników lokali „ponadnormatywnych”. Zdaniem wiceprezydenta, właśnie czynnik ekonomiczny może spowodować, że kolejka po mieszkania komunalne w Gdańsku wydatnie się zmniejszy.
- Wyobraźmy sobie sytuację, że 30 procent rodzin z tych 4 tysięcy lokali stwierdza, że nie jest w stanie płacić tak wysokich opłat i decyduje się zamienić swoje mieszkania na mniejsze. W  ten sposób mogę otrzymać następującą nadwyżkę: 1700 lokali po 50 m2 lub 1900 po 45 m2 – wyjaśnia Lisicki.

I precyzuje.
- Osoba zamienia swój lokal na mniejszy, miastu zostawia na przykład 100-metrowe mieszkanie. Ja je sprzedaję i za uzyskane w ten sposób pieniądze kupuję dwa kolejne, mniejsze mieszkania. Trafiają one do rzeczywiście potrzebujących.

W praktyce wiele rodzin w Gdańsku już niedługo czeka dylemat: płacić więcej za czynsz czy przenieść się do mniejszych mieszkań.
- Tak, będą takie przypadki, że komuś wzrośnie czynsz na przykład o 150 procent, bo mieszka w dużym mieszkaniu i nie może skorzystać z ulg. Ale pytanie, czy w takim razie rzeczywiście powinienem  tam mieszkać? A niby dlaczego nie może przenieść się do mniejszego lokalu i płacić mniejszy czynsz? – argumentuje wiceprezydent.

Wykupywać, zamieniać, czy płacić więcej?
Urzędnicy zakładają też (na bazie podobnej reformy, jaka miała miejsce w Białymstoku), że nowe zapisy zmotywują wielu ludzi do wykupu mieszkania (za 10 procent wartości). Za uzyskane w ten sposób pieniądze miasto mogłoby kupić kolejne lokale.

Autorzy reformy rozpatrują również scenariusz, w którym ludzie nie będą ani wykupywać swoich mieszkań, ani ich zamieniać, a będą po prostu płacić nowy czynsz.
- Obecnie od najemców lokali komunalnych  pozyskujemy rocznie 61 milionów złotych z tytułu opłat za czynsz. Zakładamy, że po wprowadzeniu reformy wpływy do budżetu wzrosną o około 45 milionów złotych. Czy nie boimy się, że wraz z wyższymi stawkami, więcej osób nie będzie płacić swojego czynszu? Przykład Białegostoku pokazuje, że cała operacja nie miała praktycznie żadnego wpływu na skalę zadłużenia najemców wobec miasta – przekonuje Lisicki.

Są kolejne zmiany w uchwale
Nowe zapisy, mimo iż jeszcze nie zostały wprowadzone w życie, już teraz doczekały się pewnych modyfikacji. Według poprawek, z ulgi dochodowej będą teraz mogły skorzystać również i te osoby, które mają wobec miasta zadłużenie z tytułu niepłacenia swojego czynszu. Druga zmiana dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki. Tamtejszych mieszkańców nie będzie obowiązywał „limit metrażowy”. Nawet jeżeli w 100-metrowym lokalu mieszka jedna osoba, to i tak będzie miała prawo ubiegać się o ulgę dochodową. Podobna zasada będzie obowiązywać w suterenach.

Kolejna modyfikacja skierowana jest do użytkowników lokali komunalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Według zapisów, w takim przypadku mieszkańcy muszą płacić w swoim czynszu dodatkowe 50 procent. Teraz pojawił się zapis, który nie pozwala płacić najemcom wyższych opłat niż 10,2 zł/m2.

Nie ma alternatywy
Na początku maja do skrzynek wszystkich mieszkańców lokali komunalnych ma trafić pakiet informacji na temat planowanych podwyżek czynszów. Nadawcą będzie miasto. W liście znajdzie się m.in. informacja o tym, kto, gdzie i na jakich warunkach może starać się o przyznanie ulgi dochodowej i technicznej.

- Moim zdaniem dla tej reformy nie ma alternatywy. Tę operację warto przeprowadzić, choćby po to, aby każdy zamieszkał w lokalu, adekwatnym do jego możliwości. Robimy te zmiany dla dwóch grup ludzi. Dla tych, którzy czekają w kolejce na mieszkania od miasta. Ale też dajemy czytelny sygnał dla wszystkich, którzy sami kupili swoje mieszkania: tak, dotujemy lokale komunalne z waszych podatków, ale robimy wszystko, aby nie marnować tych pieniędzy – podsumowuje Lisicki.


NoNBN komentuje: Reforma
Lisickiego" to niewypał
O komentarz poprosiliśmy drugą stronę sporu. W imieniu grupy Nic o Nas Bez Nas odpowiedział nam Łukasz Muzioł:

„Planowane zmiany w uchwale wprowadzającej podwyżki czynszów idą w dobrym kierunku, rozszerzając zasięg przyznawanych ulg, jednak są zdecydowanie niewystarczające. Miasto wycofuje się z niektórych, bardziej drastycznych zapisów uchwały, jednak zasadniczo nie zmieniając istoty „reformy" Lisickiego – dużego wzrostu opłat czynszowych dla niemal wszystkich najemców.

Nie zmieniło się niestety również podejście miasta do sposobu wprowadzenia podwyżek. Zamiast uczciwej debaty i próby osiągnięcia z lokatorami kompromisu, Lisicki woli wyolbrzymiać pojedyncze przypadki nieprawidłowości wśród najemców mieszkań, żeby w ten sposób uzasadnić podniesienie czynszów wszystkim pozostałym. Czy dwie osoby zajmujące 100-metrowe mieszkanie to norma? Czy można w ten sposób usprawiedliwiać podnoszenie czynszów osobom, które mieszkają na odpowiednim metrażu?

„Reforma" Lisickiego to jeden wielki niewypał, przygotowany wyłącznie z myślą o załataniu coraz większego deficytu w miejskiej kasie. Nie została ona poprzedzona żadną poważną analizą pozwalającą oszacować jakie będą jej koszty - zarówno społeczne, jak i finansowe, gdyż może się okazać że wpływy z wyższych czynszów nie zrównoważą dodatkowych nakładów poniesionych przez miasto na pomoc społeczną, w tym opiekę nad osobami bezdomnymi (miasto planuje równolegle z podwyżkami przeprowadzać więcej eksmisji z zasobu komunalnego).

Gdańsk potrzebuje dobrego i szerokiego systemu mieszkalnictwa komunalnego, na wzór rozwiązań zachodnioeuropejskich. Jeśli komuś w Urzędzie Miasta wydaje się, że mieszkania komunalne to wyłącznie „spadek po komunie", to powinien wybrać się z wizytą do Szwecji, Holandii czy Kanady. W tych krajach młodzi ludzie mają alternatywę dla 40-letnich kredytów bankowych na zakup mieszkania – alternatywą taką są mieszkania komunalne.

Dlatego też apelujemy do prezydenta Pawła Adamowicza o wstrzymanie realizacji zapisów wieloletniego planu gospodarowania zasobem komunalnym w zakresie zmian w sposobie naliczania czynszów. Oczekujemy, że prezydent Adamowicz przestanie chować się za Lisickim i przeprowadzi konsultacje z najemcami mieszkań w celu opracowania prawdziwej reformy mieszkalnictwa komunalnego. Pomożemy mu w podjęciu takiej decyzji organizując szereg akcji protestacyjnych przeciwko podwyżkom. Najbliższa to Marsz Pustych Garnków, który wyruszy w niedzielę, 27 marca, o godzinie 13:00 spod Złotej Bramy. Zapraszamy wszystkich najemców mieszkań komunalnych!"