Mini Granty: Na Oruni fajnie jest!

Autor: Stacja_Orunia, Data publikacji: 2019-08-07 09:35:00

Chciałbyś zrealizować ciekawe działanie kulturalno-społeczne dla mieszkańców dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce, ale nie masz na nie środków finansowych? Jesteś mieszkańcem Gdańska lub członkiem gdańskiej grupy nieformalnej? Weź udział w konkursie „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!” Do wygrania 3 granty: 500zł, 1000zł i 1500 zł.
CELEM KONKURSU JEST M.IN.:

- organizacja projektów kulturalno-społecznych aktywizujących mieszkańców dzielnicy Orunia, Św. Wojciech, Lipce,

- odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na terenie Gdańska,

- angażowanie gdańszczanek i gdańszczan w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w swoim otoczeniu/dzielnicy.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

- Warsztaty artystyczne, teatrzyk dla dzieci, spotkanie z ciekawą osobą, spacer tematyczny itp.


ETAPY KONKURSU:

- Do 26 sierpnia 2019 należy złożyć swój projekt w jednej w trzech kategorii: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł. Jeśli masz obawy, czy poprawnie wypełnisz formularz - złoż projekt
do 19 sierpnia 2019, do godz. 18:00. Dzięki temu przy wykryciu błędów formalnych przez Organizatora będziesz miał 3 dni (od daty otrzymania maila) na ich poprawienie. Formularze są dostępne na stronie internetowej  www.gak.gda.pl

- 1 etap (27-30 sierpnia 2019) – powołana przez Organizatora Komisja zweryfikuje projekty pod względem formalnym (zgodność projektu z celami konkursu oraz zapotrzebowaniem kulturalnym; stopień zaangażowania lokalnej społeczności w jego realizację; staranność wypełnienia formularza; możliwość realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym), tym samym zakwalifikuje projekty do etapu drugiego.

- 2 etap (15 września 2019) – głosowanie mieszkańców podczas Pikniku Sąsiedzkiego w dniu 15 września 2019, który odbędzie się w Stacji Orunia GAK (Dworcowa 9). Głosy oddane podczas Pikniku Sąsiedzkiego zostaną podliczone i podane do publicznej wiadomości za pomocą stron internetowych Organizatora www.facebook.com/stacjaorunia oraz www.gak.gda.pl najpóźniej we wtorek 17 września.


CZAS, MIEJSCE i SPOSÓB REALIZACJI:

- Wypełniony formularz projektu należy złożyć: w formie skanu, drogą mailową na stacjaorunia@gak.gda.pl (w tytule maila: „Na Oruni fajnie jest!”) lub oryginał, osobiście w Stacji Orunia GAK przy ul. Dworcowej 9. Formularz jest do pobrania na stronie www.gak.gda.pl

- Jeden autor może zgłosić tylko jeden projekt.

- Udział dla uczestników wydarzeń i warsztatów, które przewiduje projekt musi być bezpłatny.

- Projekt musi uwzględniać termin realizacji grantu w terminie od 18 września do 20 grudnia 2019.

- Zwycięskie projekty docelowo realizowane będą w Stacji Orunia GAK oraz/lub ogródku Stacji Orunia GAK, ul. Dworcowa 9. Dopuszcza się inny teren, który nie wymaga specjalnych pozwoleń (w przypadku np. spaceru/wycieczki).

Więcej informacji w regulaminie: na www.gak.gda.pl lub www.facebook.com/stacjaorunia

 

Stacja Orunia Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk
tel. 58 306 66 76 w. 36, 37,
stacjaorunia@gak.gda.pl
facebook.com/StacjaOrunia,
www.gak.gda.pl