W Gościnnej Przystani rozliczysz PIT

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2021-04-08 12:32:00

Tak jak i w ostatnich latach, tak i w tym roku w Gościnnej Przystani będzie można skorzystać z darmowej pomocy przy wypełnianiu PIT. Bezpłatną pomoc uzyskasz 9 kwietnia (piątek), w godzinach od 16 do 20.

PIT-y wypełnia społecznie księgowa – wolontariuszka, p. Maria Jaśkiewicz- Marciniak, właścicielka Biura Rachunkowego „Wena”. Gościnna Przystań mieści się na Oruni, przy ulicy Gościnnej 14.

Osoby, które zgłoszą się w celu rozliczenia powinny zabrać ze sobą:

1. PIT za rok 2019 (umożliwi to złożenie PITa przez Internet na miejscu),

2. PIT-y z zatrudnienia na umowę o pracę, z umowy zlecenia, ZUS (renta, emerytura lub zasiłek chorobowy płacony przez ZUS), lub z Urzędu Pracy (jeżeli pobierały w 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych),

3. PESELe dzieci przy odliczeniach na dziecko,

4. Dane niepracującego małżonka do wspólnego rozliczenia,

5. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II grupa).

6. Faktury za zalecone przez lekarza odpłatne zabiegi, protezy, wózki inwalidzkie itp. rehabilitacyjne dla osób jak wyżej,

7. Nr konta bankowego do zwrotu nadpłaty podatku - jeżeli ktoś chce zgłosić konto do Urzędu Skarbowego,

8. KRS Organizacji Pożytku publicznego - jeżeli ktoś chce przekazać 1% swojego podatku,

9. Darowizny - potwierdzenia wpłaty na konto, zaświadczenie z Punktu krwiodawstwa itp.,

10. Obcokrajowcy – przy braku numeru PESEL, proszę zabrać numer NIP.