Nowe rozkłady - nie, inne propozycje - brak

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2011-11-07 18:06:00

Zaproponowane przez lokalną radę osiedla zmiany w rozkładach jazdy oruńskich linii autobusowych nie spodobały się urzędnikom. Jednak na propozycje tych ostatnich nie ma co czekać – zdaniem dyrekcji Zarządu Transportu Miejskiego tutejsza komunikacja miejska wiele poprawek nie wymaga. Radni nie kryją oburzenia.

- Takie linie jak 151, 189, 205, 232, które odchodzą z ulicy Gościnnej w kierunku Śródmieścia, wymagają korekty rozkładów jazdy. Obecnie rozkłady są tak ułożone, że na przystanek często podjeżdżają jednocześnie po dwa, trzy autobusy, a na następne trzeba czekać około 15-20 minut – tak pod koniec sierpnia wypowiadali się członkowie Rady Osiedla „Orunia-Św.Wojciech-Lipce”, kiedy składali do ZTM swoje propozycje poprawy miejskiej komunikacji na terenie Oruni.

Mateusz Korsztun, jeden z radnych przygotował swoją propozycję modyfikacji rozkładów jazdy (patrz zdjęcie nr 2 do niniejszego artykułu). Chodziło o to, aby autobusy kursowały bardziej równomiernie – w odstępach 5-8 minutowych, jeden po drugim, nie wszystkie naraz.

Dokument trafił do urzędników. Mijały kolejne tygodnie, a odpowiedzi wciąż nie było.  W międzyczasie na portalu MojaOrunia.pl ukazał się ciekawy blog naszego czytelnika.

Opisywał on, wydawaćby się mogło rzecz mało spektakularną, swoją podróż z Oruni do Wrzeszcza. Okazało się jednak, że była to prawdziwa „komunikacyjna” droga przez mękę – zablokowany na wiele minut przejazd kolejowy, spóźniające się i zatłoczone autobusy, a w rezultacie konieczność dłuższego spaceru. 

Autor nie krył irytacji: „Dochodzę do wniosku, że nikt nie dba o naszą dzielnicę. Może naprawdę, dzięki ingerencji Rady Osiedla uda się utworzyć, bądź zoptymalizować połączenia autobusowe z centrum. A tłumaczenia zarządu ZTM o braku pieniędzy na realizację postulatów Rady, wydają się mało wiarygodne. Dla chcącego nic trudnego...”

Postanowiliśmy poprosić dyrekcję ZTM o stosowny komentarz do opisanej przez naszego czytelnika historii. Zapytaliśmy również, co z obiecaną przez urzędników analizą zmian w rozkładach jazdy.

Odpowiedział nam dyrektor Sebastian Zomkowski, wicedyrektor ZTM. Przedstawiamy jego tekst w całości.

Poniżej znaleźć można komentarz Mateusza Korsztuna, zastępcy przewodniczącego Zarządu Osiedla „Orunia-Św.Wojciech-Lipce” i autora propozycji zmian w rozkładach oruńskich linii autobusowych. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Sebastian Zomkowski: Zaproponowane rozkłady - nie, większa częstotliwość - nie, inne zmiany - "?"

„Zmiany zaproponowane przez Radę Osiedla "Orunia-Św.Wojciech-Lipce" jedynie cząstkowo są gotowe do realizacji.
Aktualne napełnienia linii 113 nie wskazują na tendencję wzrostową popytu, stąd, brak podstaw do jej rozwoju  - przynajmniej w okresie braku linii tramwajowej do pętli "Nowa Łódzka".

W zaproponowanym rozkładzie jazdy występuje takie zagęszczenie kursów, które wymaga zaangażowanie dodatkowego taboru, co w przypadku niskiego popytu nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Proszę pamiętać, że uruchomienie pojazdów powoduje realny przyrost kosztów, które "ktoś" musi ponieść, np. inni pasażerowie w postaci wzrostu ceny biletów.

Proponowany przez Radę rozkład odstępów odjazdów z przystanku "Gościnna" został skonstruowany z pominięciem analizy funkcjonowania linii na pełnej trasie. Na przykład, przyspieszenie odjazdów linii 151, która jest zakończona w Św. Wojciechu tzw. "pętlą uliczną" powoduje zaangażowanie dodatkowego taboru, z uwagi na wyeliminowanie postoju wyrównawczego, chyba że autor rozkładu proponuje przesunięcia również w drugim kierunku. Dotyczy to również linii 200 i 207, które są zakończone "pętlą uliczną" w Pruszczu.

Z uwagi na symetrię układu, przesunięcia odjazdów w jednym kierunku, wymuszają przesunięcia w kierunku powrotnym. Stąd, decyzję o wprowadzeniu proponowanych zmian można podjąć jedynie po zaprezentowaniu kompleksowego rozkładu jazdy, który uwzględnia koordynację w obu kierunkach przy zachowaniu (lepiej: zmniejszeniu) kosztów eksploatacji.

Dodatkowo warto wiedzieć, że linie międzygminne 200, 205, 207, 232, N5 funkcjonują w ramach porozumienia międzygminnego. Pruszcz Gdański partycypuje w kosztach funkcjonowania tych linii i ma prawo głosu w przypadku zmiany oferty w postaci dodatkowych kursów lub zmiany godzin odjazdów. Stąd, pakiet linii 200, 205, 207, 232 i N5 nie wchodzi w skład podstawowego szkieletu komunikacyjnego Oruni, ale jest jego uzupełnieniem.

Wkrótce zostanie oddana do użytku obwodnica w Pruszczu Gd., co wymusi przedmodelowanie układu komunikacyjnego na terenie tej gminy. Zmiana rozkładów jazdy tych linii pozwoli na optymalizację rozkładu autobusów wszystkich linii w ciągu ul. Trakt Św. Wojciecha.   

Aktualne napełnienia wszystkich linii autobusowych, funkcjonujących w ciągu ul. Trakt Św. Wojciecha, absolutnie nie wskazują na potrzebę wzrostu częstotliwości funkcjonowania. Dobowa liczba wszystkich odjazdów z Gościnnej w kierunku Centrum jest nawet wyższa od liczby odjazdów z Oruni Górnej w kier. Centrum.

Mateusz Korsztun: ZTM nie może uważać, że obejdzie się bez poprawek - potrzeba zmian!


Nie podoba mi się sposób traktowania naszej jednostki pomocniczej. Pomimo wcześniejszych ustaleń pomiędzy mną a Panem Zomkowskim, do dzisiaj nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi. Zadowoliłbym się informacją, że nasz wniosek jest nadal rozpatrywany i w związku z tym należy czekać na odpowiedź.

Ta sytuacja pokazuje brak profesjonalizmu ze strony ZTM. Mam jednak nadzieję, że z czasem nasza współpraca przebiegać będzie coraz lepiej.

Przy tworzeniu proponowanego rozkładu 113 kierowałem się ogólnodostępnym rozkładem, z którego wynika, że ta linia jest w trasie przez 40 minut. "Szczytowa" częstotliwość w naszym rozkładzie wynosiła 45 minut, a zatem argument zaangażowania dodatkowego taboru do mnie nie przemawia.

Myślałem, że oczywistą sprawą będzie to, że zmiany w rozkładzie muszą nastąpić w obu kierunkach. Nie jestem zatrudniony w ZTM, nie mam również aż tyle wolnego czasu, by robić "czarną robotę" za pracowników ZTM i przygotować rozkład kompleksowy.

Przeanalizowałem obecny rozkład i na jego podstawie starałem się, by poszczególne kursy nie dublowały się ze sobą ( jak to ma obecnie miejsce). Nasz wniosek był jedynie propozycją. Nie muszą być one wprowadzone dokładnie tak, jak to było we wniosku.

Najważniejsze by ZTM nie uważał, że wszystko jest jak należy i nie trzeba niczego poprawiać, bo tak nie jest. Przygotowany przeze mnie wniosek był tak skonstruowany, by nie zwiększać liczby taboru lub częstotliwości a jedynie je odpowiednio "poukładać".

Być może twierdzenie , że nie ma potrzeby wzrostu częstotliwości jest prawdą. Ale nie zmieni to faktu, że często drzwi w autobusie się nie domykają z przepełnienia lub wożą "powietrze", gdyż 2 minuty wcześniej jechały 3 autobusy.