Wypełnij PIT za 2012 za darmo w Gościnnej Przystani

Autor: Gościnna_Przystań, Data publikacji: 2013-03-12 14:52:00

Dzisiaj od godziny 17 do 18, w Gościnnej Przystani przy ul. Gościnnej 14 mieszkańcy Oruni będą mieli okazję wypełnić PIT za 2012 - za darmo (Wtorkowa Poradnia).

Osoby, które zgłoszą się w celu rozliczenia powinny mieć:
1. PIT-y z zatrudnienia na umowę o pracę, z umowy zlecenia, ZUS (renta, emerytura lub zasiłek chorobowy płacony przez ZUS), lub z Urzędu pracy (jeżeli pobierały w 2011 roku zasiłek dla bezrobotnych),
2.
PESEL dzieci przy odliczeniach na dziecko,
3. Dane niepracującego małżonka do wspólnego rozliczenia,
4. Kwota zapłaty za Internet za cały 2011 rok,
5. Faktury za leki przepisane do ciągłego stosowania przez lekarza - dotyczy osób posiadających orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II grupa),
6. Faktury za zalecone przez lekarza odpłatne zabiegi, protezy, wózki inwalidzkie itp. rehabilitacyjne dla osób jak wyżej,
7. Nr konta bankowego do zwrotu nadpłaty podatku - jeżeli ktoś chce zgłosić konto do Urzędu Skarbowego,
8. KRS Organizacji Pożytku publicznego - jeżeli ktoś chce przekazać 1% swojego podatku,
9. Darowizny - potwierdzenia wpłaty na konto, zaświadczenie z Punktu krwiodawstwa itp.