Zachodni Jar Wilanowski do poprawki

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2014-06-25 14:56:00

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Ujeściska i Chełma – miasto chce zająć się zaniedbaną zachodnią stroną Jaru Wilanowskiego. Jest duża szansa, że konkretnych zmian doczekamy się w najbliższych miesiącach.

- Uporządkowana zieleń, wymieniona nawierzchnia istniejącej drogi technologicznej, nowe urządzenia rekreacyjne. Tak, już za trzy miesiące wyglądać ma zachodnia część Jaru Wilanowska – mówi Katarzyna Kaczmarek, rzecznik gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Mowa o terenie położonym po lewej stronie ulicy Wilanowskiej (jadąc w kierunku alei Havla). To ważna informacja, wcześniej miasto inwestowało tylko we wschodnią część Jaru Wilanowskiego. W ostatnich latach ten kilkuhektarowy teren, położony na styku Chełmu i Ujeściska, miejsce wykorzystywane dawniej jako wojskowy poligon, doczekał się kilku ważnych inwestycji.

Zagospodarowano tutejszy zbiornik retencyjny, wybudowano ścieżki, lampy, ustawiono ławki, kosze na śmieci, wybudowano schody. Trzeba przyznać, że inwestycje się opłaciły – w miejscu tym roi się od spacerowiczów, biegaczy, a nawet wędkarzy.

Jednak drugą stroną Jaru Wilanowskiego (przecina ją ulica Wilanowska) od dłuższego czasu nikt się nie interesował. Śmieci, chaszcze, których nikt nie przycina i pozostawiająca wiele do życzenia droga z płyt chodnikowych, wszystko to razem nie przyciąga zbyt wielu gdańszczan. Teraz ma to się zmienić.

- Według planu istniejąca zieleń zostanie uporządkowana – odbędzie się czyszczenie Jaru z samosiewów i zdziczałych krzewów, trawy zostaną skoszone. Zlikwidowane będą dzikie wysypiska śmieci. Wymienione zostaną płyty drogowe na istniejącej drodze technologicznej. Pojawią się też dwie siłownie zewnętrzne (w żwirowych zatoczkach). Ustawione zostaną również metalowe kosze na śmieci i ławki z poszyciem z drewna – mówi Kaczmarek.

Rozpisany już został przetarg na to zadanie. Zgłosiły się cztery firmy: Zuk, Drogomet, WPRD Gravel, Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta . Dzisiaj (25 czerwca) koperty z ofertami zostały otwarte. Najtańszą usługę na wykonanie powyższych prac zaproponowała firma Zuk (nieco ponad 350 tysięcy złotych), najdroższą - Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta (blisko 503 tysiące złotych).

- Obecnie trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym.Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, prace w Jarze Wilanowska powinny zacząć się w połowie lipca. Zakończyć: ostatniego dnia września – precyzuje rzecznik gdańskiego ZdiZ.