Doposażenie Świetlicy w Gościnnej Przystani

Autor: Gościnna_Przystań, Data publikacji: 2014-06-16 12:37:00

Z radością informujemy, że nasza aplikacja w programie „Świetlica – Dzieci – Praca” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nagrodzona została grantem, na rzecz realizacji projektu „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej”.

Projekt pozwoli na wyposażenie Świetlicy w Gościnnej Przystani w sprzęt i materiały niezbędne do poprawy standardu i poszerzenia oddziaływań programowych w placówce. Dzięki temu uczestnicy poprzez pracę z zespołem wolontariuszy zostaną wdrożeni w cykl zajęć specjalistycznych – ćwiczenia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Na zakończenie projektu planowany jest wernisaż prac odzwierciedlających indywidualne osiągnięcia uczestników.
Projekt pozwoli na wyposażenie Świetlicy w Gościnnej Przystani w sprzęt i materiały niezbędne do poprawy standardu i poszerzenia oddziaływań programowych w placówce. Dzięki temu uczestnicy poprzez pracę z zespołem wolontariuszy zostaną wdrożeni w cykl zajęć specjalistycznych – ćwiczenia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Na zakończenie projektu planowany jest wernisaż prac odzwierciedlających indywidualne osiągnięcia uczestników.