Fenomen Oruni

Autor: Inżynierowie, Data publikacji: 2015-03-25 13:48:00

30 stycznia 2015r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – Lipce miało miejsce wydarzenie, którego inicjatorem był inż. Józef Kubicki p.o. Prezesa Koła Inżynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia” (IKO). Warty podkreślenia jest fakt, że dotychczas nie udało się nikomu zorganizować zebrania w gronie tak licznego i zróżnicowanego środowiska.30 stycznia 2015r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – Lipce miało miejsce wydarzenie, którego inicjatorem był inż. Józef Kubicki p.o. Prezesa Koła Inżynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia” (IKO). Warty podkreślenia jest fakt, że dotychczas nie udało się nikomu zorganizować zebrania w gronie tak licznego i zróżnicowanego środowiska.

Spotkanie poprowadził Pan mgr Waldemar Cezary Zieliński - Dyrektor Biura Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej w Gdańsku.

Opisywane spotkanie konsultacyjne było niezwykle konstruktywne i odbyło się z udziałem:

- Lokalnych przedsiębiorstw;

- Nowo wybranych Radnych naszego Miasta oraz Sejmiku;

- Ekspertów i doradców świata nauki i techniki stosowanej;

- Mieszkańców Oruni, Św. Wojciech, Lipce, Olszynki, Rudniki i Osiedla Kazimierz;

Charakteru merytoryczności spotkania nadała urbanistka Pani dr inż. Gabriela Rembarz z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Towarzyszący Pani Profesor studenci zaprezentowali koncepcje kierunków rozwoju Oruni i jej najbliższego sąsiedztwa.

W spotkaniu udział wziął także Prezes firmy CEMET, który wprowadził zebranych w tematykę obrad. Poruszona została m.in. taka problematyka jak:

- bezkolizyjne przejazdy kolejowe;

- linie wysokiego napięcia;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- zagrożenia wynikające z zaniedbań przedsięwzięć w ochronie środowiska naturalnego.

Grono uczestników spotkania zaszczycili swoją obecnością, biorąc w nim czynny udział, Goście Honorowi, Eksperci i Doradcy tacy jak:

- ks. Prałat Henryk Kilaczyński – proboszcz parafii św. Ignacego w Starych Szkotach

- Profesor Andrzej Januszajtis - Prezes Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk";

- prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - Członek Rzeczywisty PAN

- Marian Szajna – były V-ce Prezydent Gdańska i były Radny sejmiku woj. pomorskiego;

- dr inż. Jan Bogusławski – Prezes PRFSNT NOT w Gdańsku

- dr inż. Bogdan Sedler – Prezes Fundacji Naukowo-Technicznej w Gdańsku

- architekt mgr inż. Stanisław Michel

- dr hab. Marek Bednarczyk Dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Natomiast z ramienia nowo wybranych Radnych udział wzięli:

- Lech Kazimierczyk

- Jaromir Falandyk

- Łukasz Hamadyk

- Kazimierz Koralewicz

- Małgorzata Chmiel

- Danuta Sikora

W wyniku narady zostały opracowane wnioski, które zostaną przesłane uczestnikom spotkania a także postanowiono, że tego typu spotkania będą odbywać się cyklicznie licząc, że udział w nich będą brały osoby i przedstawiciele podmiotów, którym zależy na rozwoju, symbiozie i dobru wspólnego mieszkańców nie tylko Oruni ale i sąsiadujących dzielnic oraz całego Gdańska.

Ponadto wnioski i film w opracowaniu i zostaną przesłane uczestnikom spotkania.

 

inż. Józef Kubicki – p.o. prezes IKO

 

Wystąpienie Józefa Kubickiego z otwarcia w dniu 30.01.2015 spotkania konsultacyjnego o planowanym rozwoju Oruni i „Sąsiedztwa”

 

Szanowni państwo !

 

Nazywam się Jezef Kubicki jestem inżynierem, inicjatorem powołania IKO, członkiem SIMP od 1962r. Stoczniowiec z Gdańskiej Stoczni Remontowej, mieszkaniec Oruni

Witam serdecznie wszystkich uczestników naszego wspólnego spotkania. Jest wśród nas wielu znakomitych wybitnych Osobistości i Osobowości z Panem Profesorem Andrzejem Januszajtisem na czele.

Jednak nasuwa się naturalne ważne pytanie: Po co i czemu służyć ma nasze spotkanie?

Na pewno wymienimy uwagi i swoje przemyślane spostrzeżenia, wskażemy ważne dla naszego terytorialnego środowiska problemy. Być może konstruktywnie ponarzekamy.

Jest jednak podstawowy powód-koniecność a z mojej strony poczucie obowiązku inicjatywy dzisiejszego spotkania, to -budowa zalążka drużyny dla wspaniałej sprawy - to SYMBIOZA:

1. przedsiębiorstw

2. ekspertów świata nauki i techniki stosowanej

3. naszych nowo wybranych radnych miasta i województwa

4. mieszkańców reprezentowanych poprzez Rady Rodziców naszych siedmiu szkół.

Jeżeli uda nam się budowa zalążka takiej drużyny to uzyskamy poczucie dobrze spożytkowanego czasu

Realizacje tego przesłania rozpoczynamy dzisiejszym spotkaniem a jego prowadzenie powierzam Waldemarowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Zarządu Pomorskiej Rady SNT-NOT

 

Gdańsk dnia 30.01.2015     Józef Kubicki