Obwodnica Południowa: Jak zmieni się sieć dróg na Oruni?

Autor: f.botor, Data publikacji: 2009-11-09 16:09:00

Rozpoczynamy serię artykułów na temat zmian, które powstaną w naszej okolicy na skutek budowy Obwodnicy Południowej. Na pierwszy ogień idą drogi. Jaki wpływ będzie miała planowana obwodnica na okoliczną sieć dróg?

Zmiany na Trakcie

Przede wszystkim zmieni się Trakt Św. Wojciecha. Według planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na wysokości ul. Borkowskiej, czyli miejsca, gdzie powstanie „węzeł Lipce“, stworzony zostanie dodatkowy pas do lewoskrętu dla kierowców jadących z północy (od strony Gdańska). Taką zmianę wymusił fakt, iż zjazd i wjazd na obwodnicę znajdują się wyłącznie od strony Żuław. Kierowcy jadący z północy będą musieli przeciąć oś Traktu, żeby wjechać na obwodnicę. Dodatkowo na skrzyżowaniu tym zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna, usprawniająca ruch na węźle.

- Przepustowość tego węzła została ustalona według obowiązujących przeliczników – mówi inż. Mirosław Żmuda z Transprojektu. - Wykonaliśmy analizy, które przewidują sytuację aż do 2025 roku. Do tego czasu warunki dla ruchu na Trakcie nie powinny się pogorszyć. Dodatkowo sygnalizacja świetlna uporządkuje i uczyni ten ruch bezpieczniejszym.

Zmiany przy „węźle Lipce“

Oprócz Traktu Św. Wojciecha zmianom ulegnie też na przykład ul. Borkowska. Zostanie ona utwardzona i poszerzona, m.in. dlatego, że na etapie budowy będzie ważną linią dowozu materiałów budowlanych.

- Wzdłuż obwodnicy powstanie kilka dodatkowych dróg serwisowych – tłumaczy rzecznik GDDKiA, Piotr Michalski – czyli takich, które mają umożliwiać lokalnym mieszkańcom mozliwość dojazdu do domostw i miejsc pracy. Niektóre z nich będą miały kilkadziesiąt metrów, ale wybudowane zostaną też dłuższe odcinki. Wśród tych dłuższych można wymienić na przykład drogę łącząca ulicę Niegowską z Żuławską.

Do artykułu dołączyliśmy mapy obwodnicy. Pomarańczowym kolorem oznaczono nowe drogi techniczne biegnące wzdłuż drogi ekspresowej. Ulicę Borkowską oznaczono kolorem różowym.