Urzędnicy chwalą się remontami. Mają czym?

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2015-05-19 17:20:00

Wiemy, co i gdzie zostanie wyremontowane w tym roku w Gdańsku. Póki co urzędnicy mówią głośno o „drobnych” 39. remontach ulic, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w całym mieście.

Naprawy jezdni, utwardzanie nawierzchni ulic płytami YOMB, naprawy schodów terenowych, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i azylów dla pieszych – miasto zapowiedziało dziś prawdziwą ofensywę na wojnie, która tak naprawdę nigdy nie ma końca.

- W mieście skończyły się gruntowne porządki po zimie, teraz czas na docelowe prace remontowe w ramach bieżącego utrzymania – mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

- Dzięki tym pracom nowe nawierzchnie zyska 27 fragmentów gdańskich ulic, trzy chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe – dodaje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Łączny koszt wszystkich prac oszacowano na 4 miliony złotych.

Prace zaczną się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, planowane zakończenie większości robót – trzeci kwartał tego roku, niektóre z nich potrwają dłużej – do nadejścia warunków zimowych.

W połowie roku na Olszynce, na ulicy Modrej planowany jest remont odcinka jezdni pomiędzy posesjami 84-88. Na Oruni wizyty drogowców doczeka się ulica Raduńska. Na odcinku od Rubinowej do Szafirowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, wymienione zostaną chodniki. Koniec prac zaplanowano na trzeci kwartał 2015 roku.

Remontu doczeka się też ulica Zawiejska, na odcinku od ulicy Niegowskiej do posesji nr 115. Za pomocą płyt drogowych (pozyskanych przy modernizacji ulicy Lipce) utwardzona zostanie tutaj nawierzchnia gruntowa. Na jesieni wszystko powinno być już tutaj gotowe.

Mniej więcej w tym samym terminie powinny skończyć się roboty w parku przy Związkowej. Jak informują urzędnicy, powstanie tutaj chodnik, który połączy przejście kolejowe z ulicą Ramułta.

Na Oruni Górnej, na ulicy Krzemowej (odcinek od Uranowej do ulicy E. Hoene) wyremontowana zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni. Prace skończą się w trzecim kwartale 2015 roku.