Nowa Łódzka i tramwaj na Ujeścisko 2010-2012

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2009-11-16 12:46:00

Dwie kluczowe dla dzielnicy Gdańsk Południe inwestycje

Długość Nowej Łódzkiej wyniesie 1,7 km. Inwestycja ta obejmie budowę dwujezdniowej ulicy (2x po 3,5 m szerokości każda), chodników po obydwu jej stronach i drogi rowerowej. Budowa nowej ulicy rozpocznie się w rejonie skrzyżowania ulic Łostowickiej i Armii Krajowej.

Nowa linia tramwajowa jest dłuższa od projektowanej ulicy Nowej Łódzkiej (dł. około 3 km torów). Jej początek będzie miał miejsce przy powstałej dwa lata temu pętli tramwajowej przy ulicy Witosa. Tam też rozpocznie się budowa nowej linii.

Koszt inwestycji ulica Nowa Łódzka to ok. 120 mln złotych, nowej linii tramwajowej – ok. 90 mln złotych. Dofinansowanie budowy Nowej Łódzkiej będzie uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego (w gestii Samorządu Województwa), natomiast dofinansowanie linii tramwajowej – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w gestii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Termin zakończenia - maj 2012