Odkrywanie piękna jesieni – spotkanie poetycko-muzyczne w Szkole Podstawowej nr 16

Autor: sp16, Data publikacji: 2009-11-24 13:31:00

W listopadowy, jesienny dzień, 19.11.br. o godz. 17:00, odbył się w Szkole Podstawowej nr 16 wieczór poetycko-muzyczny „Barwy jesieni”.

Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych przygotowani przez nauczycielki: p. Bożenę Bukowską, p. Małgorzatę Górską i p. Joannę Kotlik, zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Recytowali wybrane wiersze poetów polskich. Niektóre z nich, np. „Dwa wiatry” autorstwa Juliana Tuwima zostały dodatkowo zilustrowane gestem i ruchem scenicznym.
W nastrój jesienny wprowadził uczestników spotkania utwór Skaldów „W żółtych płomieniach liści”. Uczennice z klasy czwartej ciekawie zinterpretowały „Deszczową piosenkę”. Układ taneczny, który same przygotowały, bardzo spodobał się publiczności. Wirujące, kolorowe parasolki nawiązywały do różnorodnych barw jesiennych. W niektóre  deszczowe dni trudno dostrzec piękno tej pory roku. Można za to zamyślić się, zadumać nad upływającym czasem i zmianami, które wokół nas czyni. Do refleksji skłaniały również słowa pięknej piosenki Czesława Niemena „Mimozami jesień się zaczyna”(przerywniki podczas recytacji).
Na zakończenie wieczoru dyrektor, p. Nina Markiewicz-Sobieraj, podziękowała wykonawcom i nauczycielom przygotowującym program.
Spotkanie poetycko-muzyczne „Barwy jesieni” dało wszystkim uczestnikom, dzieciom rodzicom i nauczycielom, dużo wrażeń artystycznych oraz możliwość wspólnego spędzenia czasu, porozmawiania na różne tematy w miłej atmosferze.


wicedyrektor, Danuta Galant