Projekt Wodno-Ściekowy 2007-2010

Autor: f.botor, Data publikacji: 2009-11-26 12:46:00

Długo wyczekiwana inwestycja ma być ukończona do 2010 roku.

Prace w ramach Projektu Wodno-Ściekowego na terenie Oruni, Św. Wojciecha, Lipiec i Olszynki wykonywane są w ramach dwóch kontraktów. Pierwszy dotyczy kanalizacji sanitarnej Św. Wojciecha, Olszynki i Wyspy Sobieszewskiej (kontrakt nr 8.2), natomiast drugi budowy magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gdańska-Południe (kontrakt nr 5). Projekty ruszyły w 2007 i 2008 roku i oba, według harmonogramu, powinny zakończyć się we wrześniu 2010 roku.
Prace rozpoczęły się z dwóch stron naszej dzielnicy. Od ulic: Przybrzeżnej, Sandomierskiej i Równej na północnym-wschodzie i od południa na ulicach: Batalionów Chłopskich, Stromej, Po Schodkach, Wąwóz, Rzecznej (Św. Wojciech, Lipce) i Trakcie Św. Wojciecha (do ulicy Gościnnej). Na odcinku oruńskim podłączone do systemu kanalizacji zostaną również ulice Borkowska, Straszyńska i Starogardzka, a pod torami PKP zostaną zbudowane dwa przejścia kanałów sanitarnych łączących się z istniejącą już kanalizacją na ulicach Zawiejskiej i Raduńskiej.
W ramach tego samego projektu trwają prace związane z przebudową dwóch zbiorników oruńskich oraz przepompowni na ul. Kampinoskiej (powyżej ul. Nowiny). Woda z tych zbiorników będzie zasilała gdańską Morenę, Suchanino i Migowo.