Kanalizacja w Św. Wojciechu na ukończeniu

Autor: f.botor, Data publikacji: 2009-11-27 14:14:00

Do wybudowania został odcinek kanału w ul. Stromej, Krokusowej i Zawilcowej oraz wpięcie w wybudowany kolektor w ul. Rzecznej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zakresem osiedle Św. Wojciech realizowana jest w ramach Kontraktu nr 5 i Kontraktu nr 8.2.1 Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej dla tego osiedla wynosi ok. 43 miliony złotych.

W ramach wyżej wymienionych kontraktów wykonane zostanie ok. 16 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 365 nieruchomości. - mówi Agnieszka Gajowniczek z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej - Termin zakończenia robót przewidujemy na 30 września 2010 r. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w rejonie osiedla Św. Wojciech została wykonana już w około 90%. W ramach powyższych prac, zgodnie z  zasadami dofinansowania projektów korzystających ze Środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, przywrócono poprzedni rodzaj nawierzchni, dokonując jej wyrównania w drogach, w których układane były kolektory kanalizacyjne.

Harmonogram robót:

- Listopad-Grudzień 2009: ul. Krokusowa

- Grudzień 2009 - Styczeń 2010: ul. Zawilcowa

- Marzec 2010 - Czerwiec 2010: ul. Stroma (od nr 2 do skrzyżowania z ul. Krokusową)

- Marzec 2010 - wpięcie kolektora z ul. Po Schodkach w ul. Rzeczną (ok. 5 mb kolektora)