Kolejny etap prac nad kanalizacją

Autor: f.botor, Data publikacji: 2010-03-16 15:59:00

Czas na dalszą budowę kanalizacji m.in. wzdłuż Traktu Św. Wojciecha i ul. Niegowskiej.

Tak jak przewidywał harmonogram, prace rozpoczęły się kilka dni temu. Na wysokości Traktu Św. Wojciecha 190 firma realizująca budowę rozłożyła materiały budowlane. Jak dowiedzieliśmy się w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej prace rozpoczęły się planowo.

W tym roku budowane lub wykańczane będą kanalizacje sanitarne w ul. Starogardzkiej na odcinku od ul. Nowiny do ul. Niepołomickiej, przy ul. Trakt Św. Wojciecha do ul. Gościnnej oraz stworzenie dwóch kanałów sanitarnych pod torami PKP z włączeniem do istniejący kanałów w ul. Zawiejskiej i Raduńskiej. Te prace, jak poinformowano nas w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej, potrwają do końca września tego roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zakresem osiedle Św. Wojciech i Orunię realizowana jest w ramach Kontraktu nr 5 i Kontraktu nr 8.2.1 Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. W ramach w/w kontraktów wykonane zostanie ok. 16 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 365 nieruchomości.