Kanaliza postępuje

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2010-05-13 15:16:00

Postępuje budowa kanalizacji sanitarnej na Oruni, Lipcach i Św. Wojciechu. Pod koniec września prace mają zakończyć się już na wszystkich odcinkach.

Wspomniana wyżej inwestycja realizowana jest w ramach Kontraktu nr 5 i Kontraktu nr 8.2.1 Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Na stronie internetowej GPWŚ znaleźliśmy informację, że na koniec marca została ona wykonana w ponad 60 procentach.
W omawianej inwestycji budowa kanalizacji najszybciej zakończyła się w okolicy, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej Obwodnicy Południowej. Z ulicy Borkowskiej i Straszyńskiej robotnicy przenieśli się teraz w inne rejony Gdańska. Jednym z takich miejsc jest Trakt św. Wojciecha. I choć budowa kanalizacji tutaj postępuje, to nie obyło się bez niespodzianek. Okazało się, że na mapach geodezyjnych nie zaznaczono dokładnie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Spowolniło to nieco tempo robót. Pracownicy GPWŚ zapewniają jednak, że termin zakończenia wszystkich prac nie powinien ulec zmianie.
Kanaliza jest również obecnie wykonywana na Przybrzeżnej, Równej, Smolnej, Żabiej i Dalekiej. Na tym odcinku roboty potrwają do końca sierpnia. Latem robotnicy zajmą się ulicą Niegowską.